Wilma er her 4 1/2 uke drektig, bildet er tatt 20/02-2011.