SØNDAG MORGEN 23. SEPTEMBER-NYTT DAGBOK 3

LØRDAG KVELD 22. SEPTEMBER-DAGBOK 3

LØRDAG MORGEN 22. SEPTEMBER-NYTT DAGBOK 3

TORSDAG KVELD 20. SEPTEMBER-NYTT DAGBOK 3

 

TORSDAGMORGEN 20. SEPTEMBER-NYTT DAGBOK 3

ONSDAG MORGEN 19. SEPTEMBER-NYTT DAGBOK 3

TIRSDAG MORGEN 18. SEPTEMBER-NYTT DAGBOK 2

MANDAG MORGEN 17. SEPTEMBER-NYTT DAGBOK 3

SØNDAG MORGEN 16. SEPTEMBER-NYTT DAGBOK 3

LØRDAG MORGEN 15. SEPTEMBER.NYTT DAGBOK 3

FREDAG MORGE 14. SEPTEMBER-NYTT DAGBOK 3

TORSDAG MORGEN 13. SEPTEMBER-NYTT DAGBOK 3

ONSDAG MORGEN 12. SEPTEMBER-NYTT  DAGBOK 3

TIRSDAG MORGEN 11. SEPTEMBER-NYTT DAGBOK 3

MANDAG MORGEN 10. SEPTEMBER-NYTT DAGBOK 3

LØRDAG MORGEN 8. SEPTEMBER-2 NYE AVSNITT DAGBOK 3

FREDAG MORGEN 7. SEPTEMBER-NYTT DAGBOK 3

TORSDAG MORGEN 6. SEPTEMBER-NYTT I DAGBOK 3

ONSDAG MORGEN 5. SEPTEMBER-NYTT DAGBOK 3

TIRSDAG MORGEN 4. SEPTEMBER-NYTT DAGBOK 3

MANDAG MORGEN 3. SEPTEMBER-NYTT DAGBOK 3

SØNDAG MORGEN 2. SEPTEMBER-NYTT I DAGBOK 3

LØRDAG MORGEN 1. SEPTEMBER-NYTT DAGBOK 3

FREDAG MORGEN 31. AUGUST-NYTT DAGBOK 3

TORSDAG MORGEN 30.AUGUST-NYTT DAGBOK 3

ONSDAG MORGEN 29. AUGUST-NYTT DAGBOK 3

TIRSDAG MORGEN 28. AUGUST-NYTT DAGBOK 3

MANDAG MORGEN 27. AUGUST-NYTT DAGBOK 3

SØNDAG MORGEN 26. AUGUST-NYTT DAGBOK 3

LØRDAG MORGEN 25. AUGUST-NYTT DAGBOK 3

FREDAG MORGEN 24. AUGUST-NYTT DAGBOK 3

TORSDAG KVELD 23. AUGUST-NYTT DAGBOK 3

TORSDAG MORGEN 23. AUGUST-NYTT DAGBOK 3

ONSDAG MORGEN 22. AUGUST-NYTT DAGBOK 3

TIRSDAG MORGEN 21. AUGUST-NYTT DAGBOK 3

MANDAG KVELD-DAGBOK 3

MANDAG MORGEN 20. AUGUST-NYTT DAGBOK 3

SØNDAG MORGEN 19. AUGUST-NYTT DAGBOK 3

LØRDAG KVELD 18. AUGUST-NYTT DAGBOK 3

LØRDAG MORGEN 18. AUGUST-NYTT DAGBOK 3

TORSDAG MORGEN 16. AUGUST-NYTT DAGBOK 3

ONSDAG MORGEN 15. AUGUST-NYTT, 2 avsnitt, DAGBOK 3

MANDAG MORGEN 13. AUGUST-NYTT DAGBOK 3

SØNDAG MORGEN 12. AUGUST-NYTT DAGBOK 3

 

LØRDAG KVELD 11. AUGUST-NYTT I DAGBOK 3

LØRDAG FORMIDDAG 11. AUGUST-NYTT I DAGBOK 3

LØRDAG FORMIDDAG 28. JULI-NYTT DAGBOK 3

TORSDAG MORGEN 26. JULI- NYTT DAGBOK 3

ONSDAG ETTERMIDDAG 25. JULI-NYTT DAGBOK 3

ONSDAG MORGEN 25.JULI-NYTT DAGBOK 3

mANDAG MORGEN 23.JULI, 2 NYE  AVSNITT-NYTT DAGBOK 3

SØNDAG MORGEN 22. JULI-NYTT DAGBOK 3

LØRDAG MORGEN 21. JULI-NYTT DAGBOK 3.

FREDAG MORGEN 20. JULI-NYTT DAGBOK 3

TORSDAG MORGEN 19. JULI-NYTT DAGBOK 3

ONSDAG MORGEN 18. JULI-NYTT DAGBOK 3

maNDAG KVELD 16. JULI-NYTT DAGBOK 3

mANDAG MORGEN 16. JULI-NYTT DAGBOK 3

SØNDAG KVELD 15. JULI-NYTT DAGBOK 3

SØNDAG MORGEN 15. JULI-NYTT DAGBOK 3

LØRDAG KVELD 14. JULI-NYTT DAGBOK 3

LØRDAG MORGEN 14. JULI-NYTT DAGBOK 3

FREDAG MORGEN 13. JULI-NYTT DAGBOK 3

TORSDAG FORMIDDAG 12. JULI-NYTT I DAGBOK 3

ONSDAG KVELD 11. JULI-NYTT DAGBOK 3.

ONSDAG MORGEN 11. JULI-NYTT DAGBOK 3

TIRSDAG MORGEN 10. JULI-NYTT DAGBOK 3

MANDAG MORGEN 9. JULI-NYTT DAGBOK 3

sØNDAG MORGEN 8. JULI-NYTT DAGBOK 3.

LØRDAG MORGEN 7. JULI-NYTT DAGBOK 3

TORSDAG  ETTERMIDDAG 5. JULI-NYTT I DAGBOK 3

TIRSDAG MORGEN 3. JULI-NYTT DAGBOK 3

MANDAG MORGEN 2. JULI-NYTT DAGBOK 3

SØNDAG ETTERMIDDAG 1. JULI-NYTT DAGBOK 3

SØNDAG MORGEN 1. JULI-NYTT DAGBOK 3

LØRDAG MORGEN 30. JUNI-NYTT I DAGBOK 3

TORSDAG MORGEN 28. JUNI: NYTT I DAGBOK 3

TIRSDAG MORGEN 26. JUNI-NYTT DAGBOK 3