Fotoalbum

Her kommer bilder fra Eleni's 2. kull, 6 tisper og 6 hanner, født 07/01-07.
Far til disse valpene er Lord Legolas av Hiselfoss, reg. nr. 01805/04.😘

RØNTGENRESULTATER:        HD:     AD:
04914/07: Bolivar Bollegutt:          A           A
04915/07: Brutus Elenison:               A           A
04916/07: Doffen Bamsegutt:            A           A
04922/07: Embla Elenidatter:            A           A
04920/07: Emma Økt-ner:                 A           A                                  
04917/07: Jens1                             A           A
04913/07: Lille Ludvig Dalagutt:        A           D
04918/07: Lucy Lou:                       A           A
04921/07: Pretty Woman:                B           A
04912/07: Santo Bear Heart:           A            A
04923/07: Wilma Agapi Mou:            A            A

04919/07: Guri: Død før røntgenalder.