Fotoalbum

Her kommer noen bilder fra Eleni's 1. kull, 2 tisper og 5 hanner, født 10/11-05.🤩 Far til valpene er Pan Lukas av Sølvbergstien, reg.nr 09563/00.
Alle 7 i dette kullet er fri for HD, 6 er fri for AD, mens 1 har svak grad.😀


RØNTGENRESULTATER:         HD:     AD:
Reg.nr. 02699/06: Bella                           A            A
   "       02700/06: Dina                            A            A
   "       02698/06: Ferdinand                    B            A
   "       02697/06: Oliver                          A            A
   "       02694/06: Rocky                         A             A
   "       02695/06: Ask                             A             C 
   "       02696/06: Luvig                           A             A